Vanaf 13 juni zijn wij overgestapt naar een nieuw inlogsysteem: één inlogaccount voor alle digitale bibliotheekdiensten. Heb je hier vragen over? Klik hier voor al je antwoorden.

Privacy / AVG

Ook de Bibliotheek Heusden heeft haar privacy reglement aangepast ivm de nieuwe regelgeving rond de AVG.

Privacyverklaring de Bibliotheek Heusden

 

UW PERSOONSGEGEVENS

De Bibliotheek Heusden verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De persoonsgegevens die de Bibliotheek Heusden verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • betalings- en boete-informatie
 • bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
 • overzicht leenhistorie (na toestemming)

TOESTEMMING

De Bibliotheek Heusden verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

DOELEN

De doelen waarvoor de Bibliotheek Heusden uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • je de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
 • het afhandelen van je betalingen

UW RECHTEN

Je hebt het recht je persoonsgegevens

 • in te zien
 • te corrigeren
 • te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
 • te beperken
 • te verplaatsen

Je kunt je persoonsgegevens inzien en corrigeren via uw MIJN MENU op link.

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van je gegevens kun je geven via link.

BEWAARTERMIJN

De Bibliotheek Heusden zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden je gegevens gewist.

DELEN PERSOONSGEGEVENS

De Bibliotheek Heusden zal je persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken sluit de Bibliotheek Heusden verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. De Bibliotheek Heusden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CONTACTGEGEVENS 

Functionaris Gegevensbescherming voor Stichting Openbare Bibliotheek Heusden is:

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

De Bibliotheek Heusden gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.

Voor het verzamelen anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Google Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJDEREN, BEPERKEN, VERPLAATSEN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. Je kunt een opdracht daartoe sturen naar privacy@bibliotheekheusden.nl

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door jou is gedaan verzoeken wij je een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je op de kopie het Burgerservicenummer (BSN) en de pasfoto zwart maken.

De Bibliotheek Heusden zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op je verzoek reageren.

 

Privacyverklaring in PDF

Stuur rechtstreekse mail over privacy