Vanaf 13 juni zijn wij overgestapt naar een nieuw inlogsysteem: één inlogaccount voor alle digitale bibliotheekdiensten. Heb je hier vragen over? Klik hier voor al je antwoorden.

Bibliotheek Heusden en de Voorleesexpress

Behalve dat voorlezen heel leuk en gezellig is, is voorlezen ook nog eens heel belangrijk voor de taalontwikkeling. Het helpt kinderen bij het vergroten van hun woordenschat, hun fantasie, zelfvertrouwen en het gaat beter op school. Wanneer het voorlezen thuis niet zo gemakkelijk gaat kan de VoorleesExpress een uitkomst zijn. De VoorleesExpress helpt gezinnen met voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Een vrijwilliger komt aan huis voorlezen. Samen wordt gewerkt aan taal en leesplezier. Na 20 weken kunnen ouders dan zelf verder met voorlezen.

Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Op school en later bij het vinden van een baan. Taal is daarbij heel belangrijk. Jonge kinderen die worden voorgelezen worden beter in taal. De VoorleesExpress kan daar dus thuis bij helpen. De kinderen worden voorgelezen en de ouders worden gestimuleerd ook mee te doen en de kinderen te helpen, zodat zij na de 20 weken ook de kinderen kunnen blijven stimuleren om te lezen en leesplezier te hebben.


Kinderen die meedoen aan de VoorleesExpress gaan het vaak beter doen op school. Ze krijgen een groter woordenschat, hun zelfvertrouwen groeit en ze krijgen een beter verhaalbegrip en de ouders die meedoen gaan zelf vaker voorlezen.


Eind februari/ begin maart 2020 is Bibliotheek Heusden gestart met een pilot van het leuke leesbevorderingsproject de VoorleesExpress. Dit hield in dat er zo’n vijf vrijwilligers aan de slag gingen bij vijf gezinnen die via, onder andere, scholen zijn aangemeld. Het is de bedoeling dat er iedere week een voorlezer bij het gezin aan de slag gaat met niet alleen voorlezen, maar ook (taal)spelletjes en gezellig met elkaar woordjes oefenen in een leuk gesprek. Helaas kwam na ongeveer een week het project door de Coronacrisis al weer tijdelijk stil te liggen. Bedoeling is om in het nieuwe schooljaar weer voorzichtig op te gaan starten. Want er zijn nog allerlei mogelijkheden om gezinnen te ondersteunen bij taalontwikkeling en het bevorderen van leesplezier. Wanneer de pilot na heropstarten goed verloopt wordt er zeker gekeken naar eventueel uitbreiding van het aantal gezinnen om bij voor te lezen.


Mocht je een gezin kennen (met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar) die wel ondersteuning kunnen gebruiken van een voorlezer van de VoorleesExpress laat ze dan via school of Kinderdagverblijf contact opnemen met Joyce Kooreman van Bibliotheek Heusden.